Post de Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública

«El 2012 s’ha iniciat amb més acomiadaments a les universitats, amb més precarització de les condicions laborals, amb l’amenaça d’augmentar més les taxes universitàries, i la qualitat de l’educació superior minva per efecte de les retallades extremes.
Per tal de respondre a aquest atac a la universitat pública, la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP) convoca vaga general a les universitats de Catalunya pel dimecres 29 de febrer.

Les retallades que la conselleria d’Economia i Coneixement, dirigida pel senyor Andreu Mas-Colell, està imposant al conjunt de les universitats de Catalunya no s’aturen. Aquest 2012 ha començat amb noves informacions de centenars d’acomiadaments (alguns directes i d’altres encoberts per via de la no renovació de contractes) de professors i treballadors del PAS, retallades de sous i precarització de les condicions laborals de milers de professors i membres del PAS de les diverses universitats catalanes. A tot això, cal afegir-hi l’amenaça d’augmentar les taxes universitàries per sobre dels valors del darrer any (més del 15%, de mitjana), fet que sumat a la massificació de les aules, la supressió d’oferta acadèmica i a la important manca de materials educatius, suposa que els estudiants paguen, i pagaran, més per rebre una educació de menys qualitat.

Aquesta dantesca situació és el resultat de les nefastes polítiques en matèria d’universitat dels darrers anys, que es veu agreujada per les retallades del govern de CiU que ataca un dels pilars bàsics de tota societat, com és l’educació, la formació i la investigació. A més a més, per poder executar lliurement les retallades i frenar les múltiples veus que s’alcen en defensa de la universitat pública, el secretari d’universitats, Antoni Castellà, pretén imposar interventors externs sobre les finances universitàries, atacant d’aquesta manera l’autonomia universitària i vulnerant tots els principis democràtics més fonamentals.

Però de tots aquests atacs hi ha algunes persones que en treuen beneficis privats, i en aquest cas són les empreses que veuen com augmenta el seu poder i la seva influència a les universitats per via del Consell Social, les Fundacions, les Spin-Off i altres entitats que es lucren de les universitats públiques.

Davant d’aquest ferotge i salvatge atac a la universitat pública, la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP), que agrupa professors, estudiants i membres del PAS de les universitats de Catalunya, convoca vaga general d’universitats pel dimecres 29 de febrer. Amb aquesta vaga, que s’emmarca en un període de mobilització i lluita constant, volem denunciar el desmantellament que està vivint la universitat pública i exigim la paralització de les mesures encaminades a retallar el futur dels centres d’educació superior. A més a més, manifestem que l’única solució és obrir immediatament un procés democràtic i participatiu de reflexió i anàlisi sobre el rumb de la universitat i avançar cap a la construcció d’una universitat de tots i per a tots.»

Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública.
Estudiants d’Humanitats de la UOC

————————————
«El 2012 se ha iniciado con más despidos en las universidades, con más precarización de las condiciones laborales, con la amenaza de aumentar más las tasas universitarias, y la calidad de la educación superior merma por efecto de los recortes.
Para responder a este ataque a la universidad pública, la Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública (PUDUP) convoca huelga general en las universidades de Cataluña para el miércoles 29 de febrero.
Los recortes que la consejería de Economía y Conocimiento, dirigida por el señor Andreu Mas-Colell, está imponiendo al conjunto de las universidades de Cataluña no se detienen. Este 2012 ha empezado con nuevas informaciones de cientos de despidos (algunos directos y otros encubiertos por vía de la no renovación de contratos) de profesores y trabajadores del PAS, recortes de sueldos y precarización de las condiciones laborales de miles de profesores y miembros del PAS de las diversas universidades catalanas. A todo esto, hay que añadir la amenaza de aumentar las tasas universitarias por encima de los valores del último año (más del 15%, de media), lo que sumado a la masificación de las aulas, la supresión de oferta académica y a la importante falta de materiales educativos, supone que los estudiantes pagan, y pagarán, más para recibir una educación de menor calidad.
Esta dantesca situación es el resultado de las nefastas políticas en materia de universidad de los últimos años, que se ve agravada por los recortes del gobierno de CiU que ataca uno de los pilares básicos de toda sociedad, como es la educación, la formación y la investigación. Además, para poder ejecutar libremente los recortes y frenar las múltiples voces que se alzan en defensa de la universidad pública, el secretario de universidades, Antoni Castellà, pretende imponer interventores externos sobre las finanzas universitarias, atacando de esta manera la autonomía universitaria y vulnerando todos los principios democráticos más fundamentales.
Pero de todos estos ataques hay algunas personas que sacan beneficios privados, y en este caso son las empresas que ven aumentar su poder y su influencia en las universidades por vía del Consejo Social, las Fundaciones, las Spin-Off y otras entidades que se lucran de las universidades públicas.
Ante este feroz y salvaje ataque a la universidad pública, la Plataforma Unitaria en Defensa de la Universidad Pública (PUDUP), que agrupa a profesores, estudiantes y miembros del PAS de las universidades de Cataluña, convoca huelga general de universidades para el miércoles 29 de febrero. Con esta huelga, que se enmarca en un período de movilización y lucha constante, queremos denunciar el desmantelamiento que está viviendo la universidad pública y exigimos la paralización de las medidas encaminadas a recortar el futuro de los centros de educación superior. Además, manifestamos que la única solución es abrir inmediatamente un proceso democrático y participativo de reflexión y análisis sobre el rumbo de la universidad y avanzar hacia la construcción de una universidad de todos y para todos. «
,
A %d blogueros les gusta esto: